Informace pro včelaře

Na základě z. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění §51, odst.2) je společnost LUKRENA a.s., jako ošetřovatel pozemků, povinna minimálně 48 hodin před provedením aplikace přípravku pro včely nebezpečného, zvlášťě nebezpečného a nebo směsí přípravků, které splňují uvedenou klasifikaci, oznámit chovatelům včel a místně příslušnému Obecnímu úřadu v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, tuto aplikaci.

 

Informace o aplikacích přípravků splňujících výše uvedenou klasifikaci budou zveřejňovány na těchto webových stránkách.

4.5.2012 - 11.5.2012 / Proteus 110 OD Pictor

Ošetřovatel porostu – LUKRENA a. s., Dolní Lukavice 196, 334 44, IČ: 25190539

 

Informace o přípravku:

1. Obchodní název: Proteus 110 OD Pictor

2. Aplikační dávka 0,6 l/ha 0,5 l/ha

3. Den aplikace 4.5.2012 – 11.5.2012

21.4. 2013

Ošetřovatel porostu - LUKRENA a. s., Dolní Lukavice 196, 334 44, IČ: 25190539

 

Informace o přípravku:

 

1. Chlorpyrifos-I Plus 550 EC, 0,60l/ha, krytonosec řepkový a čtyřzubý

 

2. Biscya 240 OD, 0,30l/ha, krytonosec řepkový a čtyřzubý, Fury 10 FW, 0,15, krytonosec řepkový a čtyřzubý

2016

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy