O společnosti

Společnost LUKRENA a. s. je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65 %), řepku (25 %) a ostatní plodiny včetně krmných
  • sady Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky.

Info pro včelaře

Zde naleznete informace o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely.

Slavíme

Novinky na webu

Vstup do areálu LUKRENA a.s.

•VOLNÝ vstup do areálu společnosti je povolen pouze zaměstnancům. Všem ostatním je VOLNÝ vjezd a vstup ZAKÁZÁN!

•Vjezd a vstup cizích osob do areálu za účelem přepravy zboží je umožněn pouze NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ odpovědným zaměstnancem firmy a probíhá ve zvláštním režimu za účelem minimalizace rizika přenosu nákazy.

více...

Poskytování obědů

S účinností od 13.3.2020 nebudou do odvolání poskytovány obědy pro cizí strávníky.

Vzhledem k situaci, jež nastala v naší republice v souvislosti se šířením koronaviru, žádáme všechny osoby, které nejsou v naší společnosti v zaměstnaneckém poměru, aby nevstupovali do areálu společnosti LUKRENA a.s. bez předchozího kontaktu.

Racek - jídelna: 721 802 503

Sekretariát společnosti: 377 188 111

více...

Bál 20.3.2020 zrušen!!!

Bál 20.3.2020 zrušen!!!

Vzhledem k situaci, jež nastala v naší republice v souvislosti se šířením koronaviru, jsme se rozhodli zrušit naši plánovanou akci. Je nám to líto, ale věříme, že se brzy potkáme při jiné příležitosti. Děkujeme za pochopení.

více...

KRMIČ SKOTU - OBSLUHA KRMNÉHO SAMOCHODU

KRMIČ SKOTU - OBSLUHA KRMNÉHO SAMOCHODU

Krmič skotu je v rámci živočisné výroby důležitou osobou. Zasluhuje se o přípravu a dodávku kvalitní krmné suroviny našemu chovnému stádu. Po řádném zaškolení a seznámení se s technikou budete součástí procesu výkrmu. Vaše činnost a péče má vliv na produkci kvalitního mléka, které dodáváme pro další zpracování v mlékarenském odvětví. Zasadní je pro nás na této pozici člověk s kladným vztahem ke zvířatům a technice.

více...

Prodej faremní prodejna a sady Nebílovy 2020

Prodej faremní prodejna a sady Nebílovy 2020

Ve Faremní prodejně v Přešticích přerušen prodej.

Poslední letošní prodej v sadech Nebílovy 5.2.2020!!!

Prodej moštů a sušeného ovoce po telefonické dohodě s paní Zikmundovou t. 737260025.

více...

Vaše pozemky

Vaše pozemky

Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli těmto spekulativním nabídkám a v případě potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.

více...

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy