O společnosti

Společnost LUKRENA a. s. je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65 %), řepku (25 %) a ostatní plodiny včetně krmných
  • sady Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky.

Info pro včelaře

Zde naleznete informace o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely.

Novinky na webu

Povinnost daňového přiznání v k. ú. Dolní Lukavice do 31.1.2018

V roce 2017 byla provedena v k. ú. Dolní Lukavice digitalizace. Z tohoto důvodu musí všichni vlastníci zemědělských pozemků a někteří vlastníci pozemků a staveb uvnitř obce v tomto k. ú. během měsíce ledna 2018 podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018.

Do roku 2017 platili daň z nemovitých věcí za zemědělské pozemky v tomto katastrálním území nájemci. Od roku 2018 ji budou platit vlastníci. Daňové přiznání se podává na územním pracovišti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, podle trvalého bydliště poplatníka. Následně všichni poplatníci obdrží v měsíci květnu složenku na daň z nemovitých věcí, daň je splatná do 31. 5. 2018. Přesahuje-li částka daně 5 000,- Kč je daň splatná ve dvou splátkách k 31. 5. 2018, 30. 11. 2018.

více...

Prodej 2018

Prodej 2018

Prodej v sadech v Nebílovech a ve Faremní prodejně v Přešticích končí 31.1.2018. Prodej moštů po telefonické dohodě.

O dalším prodeji Vás budeme informovat.

více...

Běh v sadech 26.5. 2018

Běh v sadech 26.5. 2018

V sobotu 26.5.2018 se přijďte s námi proběhnout v sadech :-)

http://rozbehamecesko.cz/event/nebilovsky-beh-v-sadech/

registrace možná na místě od 9.00 h ráno

Mapka běhu, kterou si můžete podrobněji prostudovat ZDE: https://mapy.cz/s/2Fdhm

KATEGORIE:

BĚH 4 km: ženy/muži

CANICROSS 4 km: ženy/muži (start zvlášť mimo starty běžců)

DĚTSKÉ KATEGORIE:

• 3–4 roky – 100 m

• 5–6 let – 250 m

• 7–10 let a 11–14 let – 1200 m

GPS start: 49.6331731N, 13.4344214E

REGISTRACE: ZDE

Online registrace do 23. 5. 2018, poté je registrace možná na místě

HARMONOGRAM:

9:00 – 10:00 prezentace canicross, běh a nové registrace na místě

9:00 – 11:30 prezentace děti a nové registrace na místě

10:30 start canicrossu (vlny po 5 závodnících) / 1 minuta = 1 vlna

10:40 start běhu na 4 km

12:00 start dětských závodů (od nejmenších po největší)

12:30 po doběhu všech dětí VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

STARTOVNÉ:

Děti: 50 Kč předem/100 Kč na místě

Dospělí běh/canicross – 200 Kč předem/250 Kč na místě

více...

Vaše pozemky

Vaše pozemky

Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli těmto spekulativním nabídkám a v případě potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.

více...

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy