O společnosti

Společnost LUKRENA a. s. je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65 %), řepku (25 %) a ostatní plodiny včetně krmných
  • sady Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky.

Info pro včelaře

Zde naleznete informace o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely.

Slavíme
Prodej odpadního obilí 2020

Prodej odpadního obilí 2020

prodej odpadního obilí pro vlastníky pozemků, akcionáře a zaměstnance v areálu sušky v Dolní Lukavici v sobotu

19. září 2020 8.00-11.00

další prodejní dny budou

středa 23.9.2020 13.00 - 17.00 hod

sobota 10.10. 2020 8.00 - 11.00 hod

středa 14.10. 2020 13.00 - 17.00 hod

Placení odpadního obilí je možno jen ve výdejních termínech a časech! Děkujeme.

více...

Objednávka brambor 2020

Objednávka brambor 2020

Objednávka brambor je možná na t. 377 188 111 (3). Vzhledem k zhoršující se situaci, jež nastala v naší republice v souvislosti se šířením koronaviru, žádáme všechny osoby, které nejsou v naší společnosti v zaměstnaneckém poměru, aby nevstupovali do areálu společnosti LUKRENA a.s. bez předchozího telefonického kontaktu. Děkujeme.

více...

Slavnost jablek 2020

Slavnost jablek 2020

Zveme všechny 27.9.2020 od 11.00 do sadů v Nebílovech.

více...

Prodej SADY NEBÍLOVY 2020

Prodej SADY NEBÍLOVY 2020

Prodej švestek, jablek a hrušek pokračuje od 27.08.2020.

Každý pracovní den od 12:00 do 15:30 h

Švestky 25,- Kč/kg

Hrušky 25,- Kč/kg

Jablka 20,- až 30,- Kč/kg

více...

Prodej faremní prodejna

Prodej faremní prodejna

Ve Faremní prodejně v Přešticích přerušen prodej!!!

více...

Vaše pozemky

Vaše pozemky

Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli těmto spekulativním nabídkám a v případě potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.

více...

Slavnosti jablek

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy