O společnosti

Společnost LUKRENA a. s. je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65 %), řepku (25 %) a ostatní plodiny včetně krmných
  • sady Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky.

Info pro včelaře

Zde naleznete informace o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely.

Novinky na webu

VIII. Dožínková slavnost 25.8.2018

VIII. Dožínková slavnost 25.8.2018

Zveme všechny akcionáře, zaměstnance a pronajímatele půdy na VIII. DOŽÍNKOVOU SLAVNOST do venkovního areálu koupaliště v Horní Lukavici 25. srpna 2018 od 13,00 hod. K tanci a poslechu hraje Doubravanka. Rezervace možná od 9.7. 2018 na t. 377 188 111 od 9 do 14hod.

více...

Prodej švestek a letních jablek 2018

Prodej švestek a letních jablek 2018

Švestka Čačanská Lepotica 19,-Kč/kg akcionáři 14,-Kč/kg

Jablka Ametyst 20,-Kč/kg

Prodej v sadech v Nebílovech:

Po, Út, Čt, Pá 9-16.00

St 9-17.00

So 9-11.00

Ve Faremní prodejně v Přešticích:

St 9-13.00

Pá 12-16.00

více...

Povinnost daňového přiznání v k. ú. Dolní Lukavice do 31.1.2018

V roce 2017 byla provedena v k. ú. Dolní Lukavice digitalizace. Z tohoto důvodu musí všichni vlastníci zemědělských pozemků a někteří vlastníci pozemků a staveb uvnitř obce v tomto k. ú. během měsíce ledna 2018 podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018.

Do roku 2017 platili daň z nemovitých věcí za zemědělské pozemky v tomto katastrálním území nájemci. Od roku 2018 ji budou platit vlastníci. Daňové přiznání se podává na územním pracovišti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, podle trvalého bydliště poplatníka. Následně všichni poplatníci obdrží v měsíci květnu složenku na daň z nemovitých věcí, daň je splatná do 31. 5. 2018. Přesahuje-li částka daně 5 000,- Kč je daň splatná ve dvou splátkách k 31. 5. 2018, 30. 11. 2018.

více...

Vaše pozemky

Vaše pozemky

Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli těmto spekulativním nabídkám a v případě potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.

více...

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy