Živočišná výroba

Živočišná výroba 2019

Vážení čtenáři, chtěla bych vás seznámit s provozem na farmě Řenče. Zde je v současné době chováno cca 500 krav v mléčné produkci, jejich telata a vysokobřezí jalovice. V loňském roce počet telat narozených na farmě poprvé přesáhl 600 ks (celkem 606), ztráty se povedlo udržet na výborných 4,8 %. Telata jsou nejprve krmená mléčnou výživou, ve věku 8-10 týdnů je odstavujeme a přecházejí na speciální MIX (seno, granule, melasa atd.) poté si postupně zvykají také na siláž a senáž. Po dosažení věku cca 11 měsíců přecházejí do odchovny mladého dobytka - OMD v nedalekých Libákovicích. Býky vykrmujeme do stáří 24 měsíců. Jalovičky se připouštějí a pak se vrací zpět na farmu do Řeneč. Největší změnou, které si každý, kdo se pohybuje v okolí farmy všimne je to, že v loňském roce se u nás poprvé objevily telátka černé barvy. Důvodem je vyšší užitkovost. Začali jsme na cca ¾ z celkového počtu dojnic připouštět býky plemene Holštýn. Zbytek krav budeme i nadále připouštět býky ČESTR, tedy český strakatý skot, což by mělo zajistit větší obsah tuku a bílkovin v mléce. Březím jalovicím to na pastvině svědčí, zůstavají zde do doby dva měsíce před otelením, pak probíhá aklimatizace na farmě. V mléčné produkci jsme v loňském roce také překonali jednu magickou hranici a to tím, že jsme dodali 4.004.231 litrů mléka, tedy bezmála 28 litru na dojenou krávu. Naším odběratelem je i nadále bavorská mlékárna Goldsteig. Jak jistě víte, součástí naší živočišné výroby jsou také dvě masná stáda, která mají zimoviště na Hájích a v nově zrekonstruované stáji na Prusínech. Telení probíhá v zimních měsících, aby bylo možné brzy na jaře vypustit krávy s telaty na pastviny. Zde vidíte 1) kříženku plemene masný Siementál, ty jsou zastoupeny na farmě Prusíny a 2) kříženku plemene Charolais z farmy Háje. Obě stáda mají vlastního plemenného býka a oba tatínci odvádějí svoji práci výborně, takže se každý rok narodí cca 100 ks telat, z nichž část putuje do výkrmu a část zůstává na další chov.

Štěpánka Holubová - zootechnik Řenče

Živočišná výroba kráčí správným směrem

Dovolte mi, abych Vám naši živočišnou výrobu Lukrena a.s. krátce představil. Výroba prošla za poslední měsíce mnoha různými změnami. Každý ví, že práce s živým materiálem - se zvířaty- patří mezi nejobtížnější odvětví v zemědělství. Na chov působí mnoho okolních vlivů. Jsou to zejména choroby a vlivy okolní přírody na pastvě a při pěstování, sklizni a výrobě krmiv. ŽV Lukrena a.s. se se vším vypořádala letos velmi profesionálně a právem patří mezi tři nejlepší družstva v chovu červenostrakatého skotu v ČR. Tak např. v užitkovosti v měsíci červenci jsme dosáhli průměrné dojivosti 21,8 litru na ustájenou krávu a 27,31 litru na podojenou krávu (při celkovém stavu 362 dojnic).

V odchovu se můžeme od ledna do září 2011 pochlubit 328ks narozených telátek s úhynem jen 5,8%. Ke kvalitnějšímu krmení telat v porodnici v současné době přispívá naše novinka - MILK TAXI. Je to vozík, který automaticky nadávkuje komponenty, vyrobí kvalitní krmné mléko, ohřeje jej, udržuje stálou teplotu a prvnímu i poslednímu teleti se dostane stejná kvalita i teplota nápoje. Po několik týdnů jsme měli vozík zapůjčený ve zkušebním provozu, velmi se osvědčil, proto se vedení firmy rozhodlo jej zakoupit.

Výše uvedená čísla ukazují na výborný přístup všech pracovníků, kteří nic nenechají náhodě.

Stáj pro přezimování masného dobytka dostala finanční injekci v podobě rekonstrukce prostor pro krmení, přístupové cesty, buduje se též přístřešek nad krmovištěm s novými okapy a svody. Zjednodušilo se také kydání hnoje, stáj je čistě vybílená.

Nesmíme zapomenout také na odchovnu mladého dobytka v Libákovicích, kde po odstavu telat ze střediska Řenče pokračuje práce - odchov jalovic a jejich inseminace. Díky výborné práci v tomto středisku jsme mohli letos prodat 22 kusů vysokobřezích jalovic a zároveň zachovat vlastní obrat stáda. Za povšimnutí stojí též výkrm jatečních býků, kde průměr na měsíční dodávku nepoklesl pod 695kg na kus do stáří max.24 měsíců.

A naše plány do blízké budoucnosti? Je to zejména vybudování nové asfaltové cesty k produkční stáji v obci Řenče. Nadále se budeme snažit zachovat vysoký standart naší živočišné výroby a nebudeme se bránit zkoušet další novinky, které by firmě Lukrena a.s. přinesly další skvělé výsledky.

 

Emil Bakoš

hlavní zootechnik Lukrena a.s.

krávy
balíky
krávy
milktaxi

milktaxi

milktaxi
milktaxi

milktaxi

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy