Živočišná výroba

Živočišná výroba kráčí správným směrem

 

Dovolte mi, abych Vám naši živočišnou výrobu Lukrena a.s. krátce představil. Výroba prošla za poslední měsíce mnoha různými změnami. Každý ví, že práce s živým materiálem - se zvířaty- patří mezi nejobtížnější odvětví v zemědělství. Na chov působí mnoho okolních vlivů. Jsou to zejména choroby a vlivy okolní přírody na pastvě a při pěstování, sklizni a výrobě krmiv. ŽV Lukrena a.s. se se vším vypořádala letos velmi profesionálně a právem patří mezi tři nejlepší družstva v chovu červenostrakatého skotu v ČR. Tak např. v užitkovosti v měsíci červenci jsme dosáhli průměrné dojivosti 21,8 litru na ustájenou krávu a 27,31 litru na podojenou krávu (při celkovém stavu 362 dojnic).

V odchovu se můžeme od ledna do září 2011 pochlubit 328ks narozených telátek s úhynem jen 5,8%. Ke kvalitnějšímu krmení telat v porodnici v současné době přispívá naše novinka - MILK TAXI. Je to vozík, který automaticky nadávkuje komponenty, vyrobí kvalitní krmné mléko, ohřeje jej, udržuje stálou teplotu a prvnímu i poslednímu teleti se dostane stejná kvalita i teplota nápoje. Po několik týdnů jsme měli vozík zapůjčený ve zkušebním provozu, velmi se osvědčil, proto se vedení firmy rozhodlo jej zakoupit.

Výše uvedená čísla ukazují na výborný přístup všech pracovníků, kteří nic nenechají náhodě.

Stáj pro přezimování masného dobytka dostala finanční injekci v podobě rekonstrukce prostor pro krmení, přístupové cesty, buduje se též přístřešek nad krmovištěm s novými okapy a svody. Zjednodušilo se také kydání hnoje, stáj je čistě vybílená.

Nesmíme zapomenout také na odchovnu mladého dobytka v Libákovicích, kde po odstavu telat ze střediska Řenče pokračuje práce - odchov jalovic a jejich inseminace. Díky výborné práci v tomto středisku jsme mohli letos prodat 22 kusů vysokobřezích jalovic a zároveň zachovat vlastní obrat stáda. Za povšimnutí stojí též výkrm jatečních býků, kde průměr na měsíční dodávku nepoklesl pod 695kg na kus do stáří max.24 měsíců.

A naše plány do blízké budoucnosti? Je to zejména vybudování nové asfaltové cesty k produkční stáji v obci Řenče. Nadále se budeme snažit zachovat vysoký standart naší živočišné výroby a nebudeme se bránit zkoušet další novinky, které by firmě Lukrena a.s. přinesly další skvělé výsledky.

 

Emil Bakoš

hlavní zootechnik Lukrena a.s.

krávy
balíky
krávy
milktaxi

milktaxi

milktaxi
milktaxi

milktaxi

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy