Program EU

LUKRENA a. s. využívá při investicích podpory EU fondů EAGGF a českého státu systém Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství

Úspěšně jsme dokončili následující projekty

 • nákup zemědělské techniky
 • novostavba jímky - kejdové hospodářství
 • novostavba kravína - výstavba produkční stáje pro 300 dojnic a porodnu včetně odchovu telat do 6 měsíců stáří v Řenčích
 • modernizaci skladového hospodářství - výstavba skladovacích sil, provzdušnění skladovací haly pro uskladnění obilnin a olejnin a moderní posklizňovou úpravu
 • moštárna Nebílovy
 • sušárna Nebílovy
 • rekonstrukce granulovací linky na pelety
 • pěstitelská pálenice
 • rekonstrukce posklizňové linky a skladovacích kapacit

V různém stupni rozpracovanosti jsou projekty

 • lesní mechanizace
 • modernizace farmy Prusíny
 • obnova sadů (kapková závlaha, protikroupové sítě)

Pro nákup zemědělské techniky a nákup půdy využívame podporu PGRLF v programu PŮDA a Zemědělec.

Sady Nebílovy – prodej ovoce a moštů

SADY Nebílovy – na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky. Prodej produktů je vyhlašován v aktuální době dostupným způsobem a na těchto stránkách.

Vedoucí sadu: p. Zikmundová Jana, tel. č. +420 737 260 025 více o sadu...

LUKRENA a. s.

Dolní Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice
tel.: 377 188 111
fax: 377 982 437
e-mail: info@lukrena.cz

celý kontakt...

© AG25, 2012
Lukrena O společnosti Pro akcionáře Sady Nebílovy Pro vlastníky půdy